Τηλεϊατρικη

Σύντομα διαθέσιμο

 

Η τηλεϊατρική στηρίζεται στην εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας των
τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών για παροχή
υπηρεσιών υγείας, σε αποµακρυσµένες περιοχές. Συνδυάζει δηλαδή την τεχνολογία
µε την ιατρική θέτοντας τις δυνατότητες της πρώτης στην διάθεση της δεύτερης.

Μούσλεχ Ζαδάλλα, Ενδοκρινολόγος
Copyrights ©2015: Tzant Mouslech