Μουσλεχ Ζαδαλλα

Επιλεγμένες Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις
Τ. Μούσλεχ

 

 • Zinc and calcium metabolism in hemodialysis patients on treatment with 1,25 (OH)2D3. Grekas D., Savatis S., Mouslech Z., Tourkantonis A. Trace Elements In Medicine 1; 1:21-23,1984


 • Psychiatry Morbidity and Metabolic Controll in Diabetic Patients. Mouslech Z., Iakovides A., Yovos J., Fountoulakis K., Kazakos K., Karagianni M., Vlakhogiannis A., Kaprinis G., Ierodiakonou C. German Journal of Psychiatry, 3; 1:1-13,2000


 • Serum Adiponectin Levels in Woman with Polycystic Ovary Syndrome. Panidis D., Kourtis A., Farmakiotis D., Mouslech Z., Rousso D., Koliakos G. Human Reproduction 18; 9: 1790-1796, 2003


 • Serum Resistin Levels in Woman with Polycystic Ovary Syndrome. Panidis D., Koliakos G., Kourtis A., Farmakiotis D., Mouslech Z., Rousso D. Fertility and Sterility 81; 2: 361-366, 2004


 • The effect of rosiglitazone on novel atherosclerotic risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension: An open-label observational study. Sarafidis P, Lasaridis A, Nilsson P, Mouslech Z. et al. Metabolism: Clinical and Experimental 54; 9: 1236-1242, 2005


 • Oligo-ovulation or anovulation and hyperandrogenemia contribute to the decreased serum adiponectin levels in normal weight women with PCOs, besides obesity and insulin resistance. Katsikis I, Georgopoulos N, Mouslech T, Kourtis A, Panidis D. Fertility and Sterility, e-letters to the Editors, November 3rd, 2008


 • Microvascular complications and risk factors coexistence their role in the pathogenesis and the severity of diabetic foot. D.Skoutas, N. Papanas, Z. Mouslech, N. Papazoglou, M. Lazaridis, Ch. Manes, 2011


 • Assessment of group education on glucemic control in patients with type 1 DIABETES. Z. Mouslech, C. Derderakis, C. Daramilas, C. Manes, C. Sampanis, D. Skoutas, 2012


 • 15th European Congress of Endocrinology Diabetes Awareness in the general popylation of Northern Greece. M. Somali, C. Daramilas, G. Mastorakos, Z. Mouslech, 2013


 • In fection of the diabetic foot: Does osteomyelitis always Lead to Amputation? Skoutas D., Katsanos I., Ntasiopoulou C., Mylopoulos C., Georga S., Nikolaidis A., Doukas L., Mouza E., Mouslech Z., Tsitouridis I., Manes C., A journal of the American Diabetes Association, volume 62  2013


 •  

  Επιλεγμένες Ελληνικές Δημοσιεύσεις
  Τ. Μούσλεχ

   

 • ∆ιαταραγµένη ανοχή στη γλυκόζη (∆ΑΓ). Μούσλεχ Ζ. Εφηµερίδα Συλλόγου Γιατρών ΕΣΥ των Κέντρων Υγείας της Μακεδονίας «Η ΥΓΕΙΑ στα Κέντρα Υγείας της Μακεδονίας» Νο3; 2, Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 1996


 • Ο διαβητικός ασθενής στην εργασία του. Καζάκος Κ., Μούσλεχ Ζ. Ελληνικά ∆ιαβητολογικά Χρονικά, 9, 2:113-117, 1996


 • ∆ιαταραχή ανοχής στη γλυκόζη (∆ΑΓ). Γιώβος Ι., Μούσλεχ Ζ, Συµεωνίδης Γ., Καζάκος Κ. Ελληνικά ∆ιαβητολογικά Χρονικά 11; 1: 15-31, 1998


 • Σύγκριση µεθόδων προσδιορισµού της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (HbA1). Σουλίου Ε., Συµεωνίδης Γ., Μούσλεχ Ζ, Αρχανιωτάκη Μ., ∆ίζα Ε., Κυριαζοπούλου Β. Ελληνικά∆ιαβητολογικά Χρονικά 11; 1: 67-73, 1998


 • Σακχαρώδης διαβήτης και κεντρικό νευρικό σύστηµα. Γιώβος Ι., Μούσλεχ Ζ., Καζάκος Κ.,Λιµενόπουλος Β. Ελληνικά ∆ιαβητολογικά Χρονικά11; 2: 109-125,1998


 • Υπερπαραθυρεοειδισµός (ΥΠΘ) και νόσος Paget: Τυχαία συνύπαρξη ή αλληλοεξάρτηση; Συτµαλίδου Μ., Μούσλεχ Ζ., Πολυζούλης Γ., Κώτσα Κ., Βαφειάδου Ε., Γιώβος Γ. ΟΣΤΟΥΝ12;1:72, 2001


 • Υπερβάλλον βάρος & διαβήτης. Μούσλεχ Ζ. Γλυκιά Ζωή 30; 6, Μάρτιος – Απρίλιος, 2001


 • Οι διαταραχές των λιπιδίων στο σακχαρώδη διαβήτη. Μούσλεχ Ζ. Γλυκιά Ζωή 33;10-12, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος, 2001


 • Παιδική παχυσαρκία, Α΄µέρος. Μούσλεχ Ζ. Η Τερπνή 44; 14-15, Μάρτιος-Απρίλιος, 2002

 • Παιδική παχυσαρκία, Β΄µέρος. Μούσλεχ Ζ. Η Τερπνή 45; 20-21, Μάιος-Ιούνιος, 2002   

 • Παιδική παχυσαρκία, Γ΄µέρος. Μούσλεχ Ζ. Η Τερπνή 46; 20, Ιούλιος-Αύγουστος, 2002

 • Η επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη στην ανδρική γονιµότητα. Πανίδης ∆., Κούρτης Α., Μουσλεχ Ζ.Π.Ε.Ν.∆Ι. 19; 8-12,Ιούλιος-Σεπτέµβριος,2002

 • Η επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη στη γυναικεία γονιµότητα. Πανίδης ∆., Κούρτης Α.,Μουσλεχ Ζ.Π.Ε.Ν.∆Ι. 20; 8-10,Οκτώβριος-∆εκέµβριος,2002

 • Μπορεί να προληφθεί ο ∆ιαβήτης Τύπου 2; Μούσλεχ Ζ. Γλυκιά Ζωή 46;  Νοέµβριος-∆εκέµβριος, 2003

 • Γλυκαιµικός ∆είκτης. Μούσλεχ Ζ., Κατσανίκα Ε., Μητιανούδη Μ. Γλυκιά Ζωή,  48;  4-9, Μάρτιος-Απρίλιος, 2004

 • Εργαστηριακή διερεύνηση της παχυσαρκίας.  Μούσλεχ Ζ.  2ο κλινικό φρονστιστήριο«∆ιερεύνση και αντιµετώπιση του παχύσαρκου ασθενούς» Εκδοση Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, 16-18, 2005

 • Η παιδική παχυσαρκία οδηγεί στο διαβήτη; Μούσλεχ Ζ. Γλυκιά Ζωή, 60; 25-26, Μάρτιος-Απρίλιος, 2006

  1. Βοηθάνε οι αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης στην επιτυχή έκβαση της εγκυµοσύνης; Μούσλεχ Ζ. Γλυκιά Ζωή 63; 28-29, Σεπτέµβριος – Οκτώβριος, 2006.

  2. Ποιές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του διαβήτη. Μούσλεχ Ζ. Γλυκιά Ζωή, 65; 22-23, Ιανουάριος-Φεβρουάριος, 2007

  3. Αντλίες ινσουλίνης. Πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, θεραπεία. Μούσλεχ Ζ.  Αρµονία καιZωή 34; 4, Νοέµβριος-∆εκέµβριος,  2007

  4. Επίπτωση του συνδυασµού της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη στην αναπαραγωγική λειτουργία του άνδρα. Μούσλεχ Ζ. ∆εκτό προς δηµοσίευση στο περιοδικό ∆ιαβητολογικά Χρονικά, 2008

  5. Ταξινόμηση και Διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη. Μούσλεχ Ζ. Γλυκειά Ζωή, τεύχος 84, Μάρτιος- Απρίλιος 2010

  6. ‘’38ο Πανελλήνιο Συνέδριο ενδοκρινολογίας και μεταβολισμού’’. Μούσλεχ Ζ. Γλυκειά Ζωή, Μάρτιος-Απρίλιος 2011

  7. Διαβητικό πόδι. Το τοπίο αλλάζει; Σκούτας Δ., Παπαντωνίου Σ., Μούσλεχ Ζ., Φλουραράς Ι., Ρηγάδη Ε., Κατσάνος Ι., Γιανδικίδης Σ., Μικούδη Κ., Νικολαίδης Α., Μανές Χ., Διαβητολογικά χρονικά, τόμος 24-τεύχος 3, 2011
  8. Διαβητικό χωριό. Μαστοράκος Γ., Σώμαλη Μ., Μούσλεχ Ζ., Γλυκειά Ζωή, Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2011

  9. Δραστηριότητες της Ελληνικής ενδοκρινολογικής εταιρείας- Πανελλήνιας ένωσης ενδοκρινολόγων. Μούσλεχ Ζ., Σακχαρώδης διαβήτης- φροντίδα για όλους, Μάρτιος- Απρίλιος 2012

  10. Σακχαρώδης διαβήτης και διαβητικό πόδι- ο διαβήτης και τα μάτια μας. Μούσλεχ Ζ., Γλυκειά Ζωή, Μάιος- Ιούνιος 2012
  11.  

    

   Για το πλήρες βιογραφικό και όλες τις δημοσιεύσεις του κ.Τζάντ Μούσχλεχ πατήστε εδώ.
    

 • Ημερολόγιο
  Copyrights ©2015: Tzant Mouslech