Μουσλεχ Ζαδαλλα

Φωτογραφίες
mouslech

Διαβητικό χωριό 2013

Θεσσαλονίκη

Commodo purus sit amet

Διαβητικό χωριό 2013

Θεσσαλονίκη

Quisque venenatis mi at

Διαβητικό χωριό 2013

Θεσσαλονίκη

Cras gravida tristique odio sit

Διαβητικό χωριό 2014

Δράμα

Quisque venenatis mi at

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Δράμα

Cras gravida tristique odio sit

Συνέντευξη

www.livemedia.gr

Nullam euismod commodo

Συνέντευξη - Αντλίες Συνεχούς Έγχυσης Ινσουλίνης

www.livemedia.gr

Quisque venenatis mi at

Εκπαιδευτική Διημερίδα για τον Διαβήτη

Θεσσαλονίκη 2012

Commodo purus sit amet

Συνέδριο Ενδοκρινολογίας - Σερβία

Καθ. Μαστοράκος, Καθ. Στρατάκης, Καθ. D.Michic

Copyrights ©2015: Tzant Mouslech